Project en partners

Vlaanderen en Zuid-Nederland werken samen

Dieren en planten kennen geen grenzen. Daarom moeten gemeenten, provincies, regio’s en landen samenwerken om probleemsoorten te bestrijden en in de toekomst te voorkomen. De Europese Unie stimuleert die grensoverschrijdende aanpak van invasieve planten en dieren. 24 partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland deden mee aan het Invexo-project (Europees Interreg-project IV A).

  
Project

In het Invexo-project (2009-2012) werden vier probleemsoorten in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland aangepakt:

  • grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid);
  • Amerikaanse vogelkers;
  • stierkikker;
  • zomerganzen.

De Invexo-partners wilden op vlak van preventie, melding, schademeting, risicobeoordeling, bestrijding en communicatie:

  • kennis en ervaring uitwisselen;
  • onderzoek doen en de resultaten delen;
  • bepaalde soorten in bepaalde testgebieden doeltreffend en kostenbesparend aanpakken;
  • nagaan of de resultaten ook bruikbaar zijn voor andere invasieve planten en dieren;
  • nagaan of de resultaten ook bruikbaar zijn in andere gebieden;
  • voorstellen doen voor het exotenbeleid, ook over hoe de projectpartners en andere instanties en actoren na het project kunnen samenwerken.

Partners

 Nederland Vlaanderen

 

Projectverantwoordelijke

Partners per werkgroep