Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit

Invexo-Projectbrochure: 'Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit. Invexo-projectbrochure 2009-2012', september 2012 (84 p - pdf - 3,9 MB).

Cover Invexo-projectbrochure

Samenvatting van de projectresultaten van de zes Invexo-werkgroepen:
grote waternavel en andere invasieve (water)planten, zomerganzen, stierkikker, Amerikaanse vogelkers, communicatie, voorstel beleid en samenwerking. 

Hebt u problemen met het bekijken van het bovenstaande pdf-bestand in Internet Explorer?
Sla het bestand dan eerst op (cursor op de link, klik rechts + 'doel opslaan als') en open het opgeslagen bestand. Of gebruik Chrome of Firefox als browser.

Er komen in onze streken steeds meer uitheemse planten en dieren voor, ook ‘exoten’ genoemd. Dat zijn soorten die hier normaal niet voorkomen én die hier niet ‘op eigen kracht’ zijn geraakt. Ze werden dus ingevoerd, bijvoorbeeld voor kweek of teelt, omdat ze mooi zijn of omdat ze snel groeien. Er zijn ook uitheemse soorten die 'meereizen' met andere soorten of vrachten.

Soms komen die uitheemse planten en dieren, al dan niet per ongeluk, hier in de vrije natuur terecht. Als ze dan geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze het natuurlijk evenwicht ernstig verstoren.

De vier onderstaande soorten veroorzaken grote problemen:

  • grote waternavel 
  • Amerikaanse vogelkers 
  • stierkikker 
  • zomerganzen 

Waarom deze soorten aanpakken?

Bovenstaande dieren en planten gedragen zich ‘invasief’: ze vermeerderen zich zo massaal dat ze inheemse soorten kunnen verdringen of zelfs doen verdwijnen. De verscheidenheid aan planten en dieren (de biodiversiteit) vermindert. Invasieve soorten veroorzaken niet alleen ecologische, maar ook economische schade. Volgehouden bestrijding en beheersing zijn duur. Er is ook schade voor landbouw en handel.

Invexo-project (2009-2012)

Het project werd mede gefinancierd door het Europees programma INTERREG IVA voor de Grensregio Vlaanderen – Nederland.